Obrzędy sakramentów

AKTUALNA OFERTA OBRZĘDÓW SAKRAMENTU
ZNAJDUJE SIĘ W SKLEPIE INTERNETOWYM
http://www.sklepzdewocjonaliami.pl/338-obrzedy-sakramentow

 

     
Obrzędy sakramentu chrztu dzieci - kod 1114
Obrzędy sakramentu chrztu dzieci - kod 1114  

Obrzędy chrztu dzieci - dostosowane do zwyczajów Diecezji Polskich.

Przekład polski „Obrzędu chrztu dzieci" został zatwierdzony przez Konferencję Plenarną Episkopatu Polski. Uchwała ta została potwierdzona przez Świętą Kongregację Kultu Bożego dnia 14 października 1970 roku. Niniejsze wydanie przygotowane do użytku liturgicznego przez Wydawnictwo Diecezjalne z Katowicach ogłaszamy jako wzorcowe i polecamy je stosować we wszystkich kościołach Polski.

Warszawa, Święto Chrztu Pańskiego 1972 r.
Stefan Kard. Wyszyński – Prymas Polski

Niniejszym imieniem Konferencji Episkopatu Polski zatwierdzam tekst polski „Obrzędów chrztu dzieci” przygotowany do drugiego wydania przez Komisję do spraw Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego. Wydanie to opiera się na drugim wydaniu topicznym tekstu łacińskiego i uwzględnia zmiany wprowadzone przez nowy Kodeks Prawa Kanonicznego.

Warszawa, dnia 25 marca 1987 r.
Józef Kard. Glemp – Prymas Polski, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Ze wstępu do obrzędów

Wydanie trzecie
Katowice 2011
Stron 143
Oprawa twarda


Obrzędy sakramentu pokuty - kod 1113
Obrzędy sakramentu pokuty - kod 1113  

Obrzędy pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich.

Polski przekład „Obrzędów pokuty” został zatwierdzony przez Konferencję Plenarną Episkopatu Polski. Uchwała ta została potwierdzona przez Św. Kongregację d/s Sakramentów i Kultu Bożego dnia 10 marca 1978 roku. Niniejsze wydanie przygotowane do użytku liturgicznego ogłaszamy jako wzorcowe i polecamy je stosować we wszystkich kościołach Polski.

Warszawa, dnia 2 lutego 1981 roku.
Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Polski, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Ze wstępu do obrzędów

Wydanie drugie
Katowice 2009 r.
Stron 238
Oprawa twarda


Obrzędy sakramentu małżeństwa - kod 1111
Obrzędy sakramentu małżeństwa - kod 1111  

Obrzędy sakramentu małżeństwa dostosowane do zwyczajów diecezji polskich.

Niniejszym imieniem Konferencji Episkopatu Polski zatwierdzam tekst polski „Obrzędów sakramentu małżeństwa” oraz zezwalam na jego druk, po otrzymaniu aprobaty ze strony Stolicy Apostolskiej (pismo Św. Kongregacji Kultu Bożego Prot. N. 1535/72 z dnia 16 listopada 1972). Z zachowaniem wszelkich innych przepisów prawa kościelnego.
Warszawa, dnia 25 marca 1973 r.
Stefan Kard. Wyszyński – Prymas Polski, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski zezwalam na druk trzeciego wydania „Obrzędów sakramentu małżeństwa” przygotowanego przez Komisję Episkopatu Polski do spraw Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego w oparciu o „Ordo celebrandi Matrimonium”, editio typica altera 1991, i zatwierdzonego przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dekretem z dnia 4 maja 1993 r. Prot. CD 1255/92. Z zachowaniem wszystkich innych przepisów prawa kościelnego.

Warszawa, dnia 20 stycznia 1994 r.
Józef Kardynał Glemp – Prymas Polski, Przewodniczący Konferencji Episkopatu
Ze wstępu do obrzędów

Wydanie trzecie
Według drugiego wydania wzorcowego
Katowice 2010
Stron 178
Oprawa twarda


Obrzędy sakramentu bierzmowania - kod 1112
Obrzędy sakramentu bierzmowania - kod 1112  

Obrzędy bierzmowania dostosowane do zwyczajów diecezji polskich.

Niniejszym imieniem Konferencji Episkopatu Polski zatwierdzam tekst polski „Obrzędów bierzmowania” oraz zezwalam na jego druk, po otrzymaniu aprobaty ze strony Stolicy Apostolskiej (pismo Świętej Kongregacji Kultu Bożego Prot. n. 1535/72 z dnia 16 listopada 1972). Z zachowaniem wszelkich innych przepisów prawa kościelnego.
Warszawa, dnia 25 marca 1973 r.
Stefan Kard. Wyszyński – Prymas Polski, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Niniejszym w imieniu Konferencji Episkopatu Polski zatwierdzam tekst polskich „Obrzędów bierzmowania”, przygotowany do drugiego wydania przez Komisję Episkopatu Polski do spraw Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego. W tekście tym uwzględniono zmiany wprowadzone przez nowy Kodeks Prawa Kanonicznego i ogłoszone przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dekretem z dnia 12 września 1983 r. Prot. n. CD 1200/83. Z zachowaniem wszystkich innych przepisów prawa kościelnego.

Warszawa, dnia 20 stycznia 1994 r.
Józef Kardynał Glemp – Prymas Polski, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Ze wstępu do obrzędów

Wydanie drugie poprawione
Katowice 2009
Stron 108
Oprawa twarda


Obrzędy pogrzebu - kod 1416
Obrzędy pogrzebu - kod 1416  

Obrzędy pogrzebu dostosowane do zwyczajów diecezji polskich.

Niniejszy polski przekład „Obrzędów pogrzebu” zatwierdziła 152 Konferencja Episkopatu Polski w dniu 29 kwietnia 1976 r. Uchwała ta została potwierdzona przez Świętą Kongregację dla Sakramentów i Kultu Bożego dnia 10 czerwca 1976 r. Prot. CD 605/76. Obecne wydanie, przygotowane do użytku liturgicznego ogłaszamy jako wzorcowe i polecamy je stosować we wszystkich kościołach Polski. Z zachowaniem wszelkich innych praw liturgicznych.

Warszawa, Święto Nawiedzenia NMP 1976 r.
Stefan Kard. Wyszyński – Prymas Polski, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Ze wstępu do obrzędów

Wydanie drugie uzupełnione
Katowice 2011
Stron 339
Oprawa twarda


Sakramenty chorych – obrzędy i duszpasterstwo - kod 1158
Sakramenty chorych – obrzędy i duszpasterstwo - kod 1158  

Sakramenty chorych – obrzędy i duszpasterstwo

Zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski, niniejszym Dekretem udzielam zezwolenia ma druk książki pt: „Sakramenty chorych. Obrzędy i duszpasterstwo”, w opracowaniu i przekładzie Komisji Liturgicznej Episkopatu, zatwierdzonym przez Świętą Kongregację pro Sacramentis et Cultu Divino, decyzją z dnia 15 XII 1977 (Prot. CD 1695/77). Wszelkie prawa przedruku, w całości lub w części, są zastrzeżone Konferencji Episkopatu Polski. Z zachowaniem wszelkich innych przepisów prawa kościelnego.

Warszawa, dnia 25 marca 1978 r.
Stefan Kard. Wyszyński – Prymas Polski, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Ze wstępu do obrzędów

Wydanie drugie poprawione
Katowice 2009
Stron 247
Oprawa twarda


Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych - kod 0285
Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych - kod 0285  

Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych dostosowane do zwyczajów diecezji polskich

Polski przekład „Obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych” zatwierdziła Konferencja Episkopatu Polski dnia 12 XII 1985 r. Uchwałę tę potwierdziła Kongregacja Kultu Bożego dnia 7 marca 1986 roku (Prot. 326/86). Niniejsze wydanie „Obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych” przygotowane do użytku liturgicznego ogłaszamy jako wzorcowe i polecamy je stosować we wszystkich kościołach Polski.

Warszawa, dnia 25 marca 1987 r.
Józef Kard. Glemp – Prymas Polski, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Katowice 2009
Stron 203
Oprawa twarda


     
     

 

 


 

© 2007 - 2016 Sanderus. Design by Mart